Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ μαζί με υποκαταστήματά μας, σεβόμαστε και τηρούμε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφεξής «Πολιτική» αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την μεταφορική εταιρεία με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ”, με ηλεκτρονική διεύθυνση www.athinaiki.gr, τηλ. +302105599351 και πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι κατά κύριο λόγο η διεξαγωγή μεταφοράς δεμάτων αξιών, εγγράφων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θάλασσας ή αέρος και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

H παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει:

A. Τα είδη και τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών (προσωπικά δεδομένα) που συλλέγουμε για τους πελάτες, καταναλωτές, συνεργάτες μας αλλά και για όσους επισκέπτονται τον ιστότοπο μας ή την εφαρμογή μας PROOF OF DELIVERY.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας πχ ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ αριθμός ταυτότητας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Η εταιρεία “ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ”, βάσει του σκοπού της αλλά και των διαδικασιών της ίδιας της υπηρεσίας που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών ή αποστολέων από τρίτους (αποστολείς ή εντολείς, παραλήπτες μίας αποστολής) που αφορούν στα αντικείμενα που διακινεί. Κατά την αποστολή και παράδοση δέματος κλπ. λαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Μεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΜΕ.), τόσο του αποστολέα, όσο του παραλήπτη της μεταφορικής μας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα τα δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Μπορούμε να λάβουμε πλην των ανωτέρω επίσης προσωπικές πληροφορίες πελατών, καταναλωτών κ.λπ. (όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας αριθμός διαβατηρίου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή με ψηφιακά μέσα, γεωγραφικός εντοπισμός κ.λπ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε), σε σχέση με διάφορες δραστηριότητες όπως:

 1. Τη χρήση των ιστότοπων και εφαρμογών της εταιρείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ, τις δραστηριότητες αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και παραλαβής αποστολών, υπογραφή απόδειξης παραλαβής, αριθμός λογαριασμού της εταιρείας μας και πληροφορίες πληρωμής.
 2. Αιτήματα για παρακολούθηση αποστολών, απαντήσεις σε ερωτήσεις, κλήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία του τηλεφωνικού μας κέντρου εξυπηρέτησης πελατών και που μπορούν να καταγραφούν.
 3. Πληροφορίες που μας δίνονται και που μας βοηθούν να προσπελάσουμε τοποθεσίες, στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς σχετικά με το περιεχόμενο συγκεκριμένων αποστολών, αλλά μόνο στον βαθμό που ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο μπορεί να συσχετιστεί με αυτό το περιεχόμενο.
 4. Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ενός ατόμου, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και άλλα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες της εταιρείας μας καθώς και ονόματα χρηστών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιεχόμενο και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στις επίσημες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού στο Διαδίκτυο (όπως άλλες δημόσιες τοποθεσίες) και πληροφορίες (όπως η διεύθυνση email και άλλες πληροφορίες που επιτρέπετε να μοιραστούν) που λαμβάνουμε μέσω των εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εργαλείων, widget και plug-ins της εταιρείας μας καθώς και υπηρεσιών σύνδεσης τρίτων μερών, όπως σύνδεση με link.
 5. Τη γεωγραφική θέση της κινητής σας συσκευής, αν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες των εφαρμογών μας ειδικότερα και ενδεικτικά κατά την παραλαβή η παράδοση μιας αποστολής ή παρέχοντας άλλες υπηρεσίες, δύναται να λάβουμε δεδομένα φυσικής τοποθεσίας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, δεδομένα που προσδιορίζουν την πραγματική θέση μιας φυσικής διεύθυνσης χρησιμοποιώντας πληροφορίες όπως δεδομένα γεωκωδικούς κώδικες, GPS, πληροφορίες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους καθώς και εικόνες των τοποθεσιών.
 6. Στοιχεία πληρωμής και οικονομικές πληροφορίες π.χ. όπως αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών IBAN καθώς και στοιχείων της τυχόν κάρτας πληρωμής ή του αριθμού υπηρεσιών πληρωμών και της διεύθυνσης τιμολόγησης κ.λπ.
 7. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου σε περιπτώσεις όπου ζητάτε υπηρεσίες για τα οποία απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες ή σε σχέση με ορισμένες προσφορές. Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να παρέχονται σε μας για να αποκτήσετε μία υπηρεσία της εταιρίας μας.

3. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Φορητότητας των δεδομένων σας.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ στην ταχυδρομική διεύθυνση Θέση Γκρόπα, Κύριλλος, Ασπρόπυργος 19300, Αττική ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athinaiki.gr, καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για οποιεσδήποτε απορίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +30 2105599351.

Η εταιρεία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επιτρέπουμε στους χρήστες να διαγραφούν από τη χρήση του συνδέσμου στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να διαγραφείτε από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@athinaiki.gr, και θα σας απομακρύνουμε αμέσως από όλη την αλληλογραφία μας.

Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στον ιστότοπο της εταιρείας μας ή στο PROOF OF DELIVERY λαμβάνονται τα Δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, ΤΚ, ΑΦΜ, email, τηλέφωνο.

4. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι οπιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε και πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • H παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα μεταφορά δεμάτων, εισπράξεις, εγγράφων, για λογαριασμό τρίτων, κ.λπ.
 • Η προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας και διαφύλαξη των και δια αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας με τις απαιτούμενες σημάνσεις προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, και εγκαταστάσεων στο κέντρο διαλογής και μεταφόρτωσης και σε ηλεκτρονικές συσκευές καταγραφής και απεικόνισης ώρας και σημείου διεύθυνσης παραλαβής ή παράδοσης και σχετικής με το σημείο αυτό φωτογραφίες όπως και καταγραφή πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του σημείου παραλαβής ή παράδοσης. Ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως IP address.

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:

 1. Της παρεχόμενης μεταφορικής υπηρεσίας από την εταιρεία (ενδεικτικά: ταυτοποίηση παραλήπτη και αποστολέα, παραλαβή και απόδοση αποστολής, παρακολούθηση μεταφοράς, επεξεργασία, είσπραξη αντικαταβολών, πληρωμών, κλπ.).
 2. Για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με αιτήματα, ερωτήσεις και σχόλια.
 3. Στέλνουμε ενημερώσεις παρακολούθησης ή mms ή mail και να σας βοηθούμε να επιλέγετε βολικότερες επιλογές παράδοσης.
 4. Λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, του προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, της ανάλυσης και ενίσχυσης των προϊόντων, υπηρεσιών, ιστοσελίδων και εφαρμογών μας, των λογισμικών συστημάτων καθώς και του λογιστικού ελέγχου, τιμολόγησης, συμφωνίας λογαριασμών και της συλλογής και βελτίωσης και διατήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
 5. Με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κ.λπ.
 6. Για στατιστικούς λόγους και για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματά σας, μετά από αλληλογραφία (ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνήματα ή mms), διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της μεταφορικής σύμβασης, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.

Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

6. Ποιοι είναι αποδέκτες των Δεδομένων και πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα;

Α. Η εταιρεία μας ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της, συνεργάτες με μόνιμη και αποκλειστική σύμβαση μεταφορικού έργου οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Β. Οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, όπως πρακτορεία και υποπράκτορες και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, ειδικότερα η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, σε συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής εμπορευμάτων όπως και παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Γ. Τρίτοι εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταφορικής υπηρεσίας.

Δ. Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή ή κλήτευσης.

Ε. Ως απάντηση σε αιτήματα κρατικών υπηρεσιών, όπως οι αρχές επιβολής του νόμου.

ΣΤ. Τέλος, όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας σχετικά με μια έρευνα για ύποπτη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, κατόπιν σχετικής αρμόδιας προς τούτο εντολής δημόσιου φορέα.

Διατηρούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα προστασίας, σχεδιασμένα για να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε από τυχαία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, γνωστοποίηση ή χρήση. Λαμβάνοντας μέτρα για να περιορίσουμε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα οχήματά μας μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εταιρεία μας επίσης παρέχει συστήματα πληροφορικής PROOF OF DELIVERY και εγκαταστάσεις διανομής προσαρμοσμένες στις μοναδικές απαιτήσεις αλυσίδας διανομής συγκεκριμένων κλάδων, όπως ο χώρος των τροφίμων, της υγείας, φαρμακευτικές και παραφαρμακευτικές επιχειρήσεις.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

8. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας; Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνουμε.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή κακόβουλη και αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνοντας σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση και εξακρίβωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής. Τροποποιούνται δε κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως παραπάνω αναλυόμενους σκοπούς.

Ο ιστότοπος μας επίσης ελέγχεται τακτικά για κενά ασφαλείας και σημεία ευαισθησίας και ευπάθειας, Firewall αποτρέπει την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού στον ιστότοπο μας, ώστε η επίσκεψή σας και η περιήγηση στον ιστότοπο μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα, είναι δε προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες.

9. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή και υπηρεσιών;

Όχι, η εταιρεία μας , δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς

10. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων ορίζεται και καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες μεταφορών καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών. Η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μας απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Θέση Γκρόπα, Κύριλλος, Ασπρόπυργος 19300, Αττική με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athinaiki.gr, με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

13. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο +30 2105599351 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athinaiki.gr χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

15. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Όχι, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr ), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site μας. Σας προτείνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. H εταιρεία μας είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της εταιρίας ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕ, στο τηλέφωνο +30 2105599351 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athinaiki.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το παρακάτω email: info@athinaiki.gr

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.